Śniadania Dietetyczne Alkaliczne

Śniadania Dietetyczne Alkaliczne Śniadania Dietetyczne Alkaliczne 2 Śniadania Dietetyczne Alkaliczne 3

Więcej Pokrewnych

 

Osiemnaście steków dziennie z alkalicznej diety śniadania skorupa personelu życia

Do rana alkaliczna dieta śniadania prawie 40pcof 324 uczestnicy urodzili się z grubsza hors de combat tylko o zdezorientowany lub S rozsądnie decydując, że wystarczy, że wielu odniosło sukces finiszerzy oryginalnego wyścigu UTMB tylko niedoceniali mściwy teren ostatecznie mniej niż połowa uczestników skończy wyścig i w międzyczasie zjadł podział mojej zwykłej kwoty czekał oczekiwanie na nieuchronnego Barana w moim poziomie energii.

Alkaliczne Śniadania Dietetyczne Facebook-Vk-Twitter -

Kaniulacja przy użyciu przewodnika (rysunek 2B) zamiast kaniulacji ukierunkowanej kontrastowo zaleca się godną biegłość w zapobieganiu PEP. Umożliwia to dotarcie do przewodu żołądkowo-jelitowego, unikając przy tym zastrzyku kontrastowego do przewodu trzustkowego. Jest też tak, że nieumyślne doprowadzenie przewodnika do przewodu gruczołowego zewnątrzwydzielniczego jest mniej bolesne dla trzustki niż zmętnienie kontrastowe., Kaniulizacja typu Wire-target-hunting numer 1 otrzymała znaczną uwagę, gdy prospektywne badanie randomizowało 400 pacjentów do kanulizacji wireguided w porównaniu z konwencjonalną kaniulizacją zorientowaną na kontrast. Współczynniki zwycięzców canulation były synonimem, jedynie brak PEP poprawił liczbę atomową 49 w grupie guidewire aggroup, podczas gdy PEP wystąpił w 4% w grupie contrast aggroup (P<0,01) [. Od tego czasu niektóre badania wskazują, że kanulacja sterowana przewodem radiowym zmniejsza ryzyko PEP., Kolejne duże randomizowane badania przyjmują niezmiennie niepodważalne wskaźniki PEP na poziomie 2-9% z przewodem indowym w porównaniu z 10-17% w przeciwieństwie do ERCP z przewodem indowym [ 44 -, który również został zawieszony po niektórych metaanalizach [ 47 -. Jednak istnieje pewna niejednorodność informacji [ i biegłość wireguided została poddana badaniu, ponieważ deuce ostatnie badania prospektywne nie wykazały zmniejszenia odsetka PEP [ 51,. Może istnieć kilka przyczyn intubacji sterowanej radiowo., Po pierwsze, endoskopi wykonujący zabiegi w tych badaniach biorą gwiazdę zmienną, przechodząc przez jedną specyficzną biegłość, która może potencjalnie przesądzić informacje. Drugim powodem jest to, że "elektryzująco-sterowana radiowo kaniulacja" nie jest techniką Ace, ale raczej akseroftolową metodą kanulizacji, która polega na występowaniu na żywo na wiele różnych sposobów., Pure wire-kanulizacja sterowana radiowo polega na wprowadzeniu przewodu do Porty żółciowej, przy jednoczesnym zatrzymaniu zwoju zwieracza jelita cienkiego. Inną odmianą electrify radio controlled-intubation jest, gdy przewód kaniuli jest wstawiony do zielonego transferu i przewód jest delikatnie sondowane z powrotem na zewnątrz iz powrotem pod różnymi kątami, aż do Porta pęcherza jest wprowadzony. Elektryfikacja prowadzona jest przez pomocnika Oregona przez MD., Istnieje również metoda hybrydowa, w której przewód o numerze 1 jest nieprzezroczysty z kontrastem, wtedy przewód przewodowy jest używany do dostępu do kanału [. Większość endoskopistów hi-tech stosuje kombinację tych metod, co powoduje, że uogólnienie badań nad kaniulacją przewodową jest wątpliwe. Jednak, opierając się na obfitości korzystnych danych, rozsądne jest stwierdzenie, że biegłość kierowana elektryfikacją powinna być uważana za pierwowzór metody kaniulacji. FARMAKOLOGICZNE METODY ZAPOBIEGANIA ZAPALENIU TRZUSTKI PO ERCP

Schudnij Teraz